Året som er gått har vært spesielt på flere områder i forhold til arbeidet i båtforeningen. Vi fikk ikke avviklet årsmøte i foreningen i 2020, som er beklagelig.


I samråd med ledelsen i Havnami skulle vi benytte et regnskapsbyrå som de anbefalte i forhold til deres system. Det ble gjort avtale med Ebbestad regnskapsbyrå om føring av vårt regnskap.  Regnskapet for 2019 skulle vært levert oss før første halvdel av mars 2020. Selv etter flere purringer har vi ennå ikke mottatt regnskapet for 2019.

Med dette ble det ikke lagt frem regnskap til dere slik vi hadde planer om.

Kasserer John Karlsen trekker seg som kasserer i løpet av denne måneden. Her har vi vært så heldig å få Tore Olsen fra Beisfjord til å ta kasserer jobben etter John. Han har sagt seg villig til også å føre regnskapet til foreningen.

I en overgangsperiode vil John være villig til å hjelpe Tore inn i systemet som kasserer.

Vi takker John for den tiden han har vært med i styret og gjort jobb for båtforeningen. Valget av Tore Olsen er i samråd med valgkomiteen ønske.


Mudring av havneinnløp

Vi fikk en avtale med et firma som skulle ta ansvar for mudring av innløpet til havna. Vår avtale var at de skulle benyttes gravemaskin på lekter og at massen skulle plasseres ved naustet.

Firma startet med et pumpesystem som skulle pumpe opp massen, men det gikk ikke. De forsøkte noen dager men måtte avslutte uten noe resultat. Etter dette har de forsøkt med en ferge som skulle rotere opp massen. Dette ble heller ikke vellykket.

Det er ikke betalt noe for disse jobbene.

Et annet firma som tilbydde seg å mudre med maskin fra land, hadde et prisnivå som var langt fra det som vi så mulighet for å benytte.


Vi har også i det året som er gått hatt problemer med kontingentinnkreving fra våre medlemmer. Her ønsker jeg en tilbakemelding fra dere som ikke har fått betalt kontingenten til båtforeningen å gi meg en melding om det til meg eller den nye kasserer Tore Olsen (torols02@online.no). Dette vil spare oss for mye arbeid fremover.

Får håpe at vi i løpet av våren kan avvikle et årsmøte slik vedtektene tilsier og å gjøre de valg som skal gjøres.


Dette til orientering.


Hilsen

Knut Nilsen

Leder