« Plass for oppsett av mindre båter

Plass for oppsett av mindre båter på hengere for medlemmer i Ankenes Båtforening. 


Da det over tid har blitt mange båteiere med båter som blir tatt opp med egne båthengere, er det behov for å regulere dette gjennom regelverk. Bakgrunnen for det er at båthengere av og til kommer i konflikt med traktoroppsett og større båter som har bestilt oppsett.


Båteiere som selv tar opp sin båt må forvisse seg om at de ikke kommer i konflikt med de som har bestilt oppsett av båtforeningens traktor. Dette avklares med ansvarlig for båtoppsett.


Båter på hengere kan rengjøres i oppsettområde, for så å flyttes til øvre side av klubbhuset. Eier fører liste med dato for oppsett som ligger i klubbhuset. I tillegg skal båten merkes med navn på eier og telefonnummer.


Oppsettstid i sommersesongen er som for andre båter, maks 14 dager. Ut over det må det avtales med styret i foreningen, skriftlig.


Båteiere som har et særskilt behov for vinterlagring av båt på henger, kan søke om det til styret. Hvis ikke båteier har betalt for helårlig båtplass i havna, vil vedkommen måtte betale for vinterplass på lik linje med båtplass.


Båtene plasseres ovenfor klubbhuset i ordnet forhold, slik at det blir plass til mange båter der. Det skal ikke hensettes noe annet på område.


Tomme hengere skal ikke hensettes i havneområdet.


Alle båter som har stått på vinterlagring skal senest være satt på sjøen 15 mai året etter eller fjernet på annen måte.


Hvis båter blir tildekket med presenning under lagring, må det sørges for forsvarlig festing, slik at det ikke skaper støy/forstyrrelse for naboer.

Styret