« Mudring av innløpet i Ankenes båthavn

Mudringen vil foregå i uke 36 (slutten av august og begynnelsen av september). I denne forbindelse må vi påregne problemer med ut og innseiling fra havna. Vi ber dere vise hensyn i denne perioden, slik at det ikke skaper problemer for de som utfører arbeidet.

Mudringsarbeidet vil ha førsteprioritet i arbeidsperioden.

Det er antydet at arbeidet vil bli avsluttet i løpet av 4-6 dager, hvis ikke uforutsette ting dukker opp under arbeidet.