« Mudring av innløpet

Nå starter mudringsarbeidet i havneinnløpet. Vis varsomhet når dere skal passere arbeidsflåten som benyttes til dette arbeidet. For å unngå å få fortøyningstauene til flåten i propellene, anbefales det at dere kobler fra propellene mens dere passerer disse.