På styremøte den 22.10 ble det besluttet at det ikke blir avviklet årsmøte i båtforeningen for 2020.
Årsaken er coronaviruset og de strenge tiltakene som fortsatt gjelder. 
Det har vært forsøkt å få lokaler som rommer 50-60 personer, men det er vanskelig. Da måtte det ha blitt teatersalen eller andre dyre arena. Dette mener styret ikke er fornuftig bruk av penger.
Styret håper på at det gjøres lempinger på tiltakene frem til mars/april neste år.

Mudring
Det har vært gjort forsøk på mudring av innløpet til båthavna, uten at det har lykkes å utføre arbeidet tilfredsstillende. Arbeidet er ikke avsluttet ennå. Det skal fortsette med grabb og maskin fra en større båt i løpet av høsten. Håper da at det da lykkes å få utført arbeidet.

Mailadresse
Vil oppfordre våre medlemmer å gå inn på havna mi for å sjekke mailadressen som er lagt inn der. Årsaken til at jeg ber dere gjøre det er at jeg får tilbakemeldinger på at enkelte mailer ikke blir levert når jeg sender ut informasjon.
Hvis dere må gjøre endring må dere huske å gå ned på siden å trykke oppdater, slik at det blir lagret.

Med hilsen
Knut Nilsen
Leder