« Bruk av vann i havna

Narvik kommune ved Vann og avløp har det siste året montert vannmåler i havna vår. Dette har ført til at båtforeningen har fått en vannavgift som er svært mye høyere enn tidligere år. Vi betaler også kloakkavgift i forhold til målt vannforbruk som ikke samsvarer med realitetene.

Styret anmoder medlemmene om å påse at vannet er avslått når det ikke benyttes. Bryggeansvarlige må sjekke at det ikke foreligger lekkasjer i kraner, koplinger og rør på bryggene. Dårlige kraner som ikke stenger helt skal skiftes.