« Betaling for oppsett av båter

Selv om det ikke kan se slik ut, så er vi kommet så langt på året at enkelte av oss tenker på å landsette båten sin for det årlige vedlikehold.

I denne forbindelse ønsker styret i båtforeningen å gjøre betalingen så enkel som mulig for de som setter opp båten og for kasserer.
Vi ønsker at alle dere som har vipps benytter vippskontoen til båtforeningen til betaling.
Et medlem som ønsker båten oppsatt vippser hele beløpet for oppsett og utsett til vippskonto 124427 (Ankenes båtforening) Dette gjøres før oppsett. Dere som kjører traktor for oppsett, kontrolerer at betalingen er utført. Dette skal da føres på listen som ligger i klubbhuset som betalt med vipps og beløp.

Per tiden er beløpet for oppsett og utsett av medlemmer sine båter kr. 600,- og kr. 1500,-for ikkemedlemmer