« Båter på land

Per i dag har vi alt for mange båter stående oppe på land. Nå nærmer det seg tiden for vårpuss for de båter som ligger ute på sjøen.

Dette innebærer at alle båter som nå står oppe på land må sjøsettes, slik at vi får plass for nye båter som skal opp. Det forventes at alle båter som har vært på land i vinter blir gjort sjøklar og utsatt første halvdel av mai.

De av dere som har hatt båten stående oppe på land i havna i et år, vil fra den 12 månde få et måndesgebyr på kr 500,00 inntil båten er satt på sjøen.