« Avstemming: Mudring av innløpet

Årsmøtet i 2018 vedtok at styret skulle arbeide med innhenting av tilbud for mudring av innløpet til båthavnen. Det foreligger nå tilbud med pris for mudringsarbeidet.

Alle medlemmer skal ha fått tilsendt epost eller sms med informasjon om dette. I eposten/sms blir dere også bedt om å svare ja eller nei vedrørende mudring. Frist for svar er 14.04.2020 kl 10.00.

Har du ikke mottatt epost eller sms om mudring, ta kontakt med styrets leder.