« Årsmøte Ankenes båtforening

Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 26.08 2021 kl. 19.00 på Sanitetshuset Ankenes.

Til behandling foreligger følgende dagsorden:

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av møteinnkallingen
 3. Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere
 4. Styrets beretning for 2019/2021
 5. Regnskap for 2019-2020 med revisors beretning
 6. Handlingsplan 2021-22
 7. Fastsetting av medlemskontingent og slippavgift
 8. Innkommet forslag
 9. Bevilgning
 10. Valg i henhold til vedtektene
 11. Avslutning