« Årsmøte 2023

Årsmøte i Ankenes båtforening vil bli avviklet 27.04.2023.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen 01.04.2023.
Eventuelle saker som skal tas opp kan sendes til båtforeningens epostadresse.