« Årsmøte

På styremøte 06. april 2021 ble det vedtatt å utsette årsmøte i henhold til vedtektene.
Årsmøte skal i henhold til vedtektene være avviklet i løpet av april.
Styret tar sikte på å få møte avviklet i løpet av mai/juni 21. Årsaken til utsettelsen er corona situasjon som vi håper vil bedre seg i løpet av kort tid.

Dere som ønsker å sende forslag til styret som skal behandles på årsmøtet, må gjøre det før 1. mai 2021.

Med hilsen
Knut Nilsen
Leder Ankenes båtforening