Bom-havna0.jpgBomstasjonen som er satt opp i båthavna, blir snart tatt i bruk. Og adgangs-brikker til medlemmene blir delt ut nå. Møt opp. 


På årsmøtet i 2017 ble det vedtatt at en bomstasjon blir satt opp i båthavna på Ankenes. Dette for å hindre "uvedkommende" og parkere på parkeringsplassen til medlemmene i båtforeningen.


Båtforeningen har vært plaget med at ved veldig fine sol-dager da badestranden ved siden blir godt besøkt. Parkerer alle badegjestene på våre parkeringsplasser, slik at når båtforeningens medlemmer kommer til havna for å dra ut på sjøen, er det ikke plass til "våre" egne biler.


Vi er også plaget med at gjester og særlig badegjester til badestranden ved siden av parkerer i "hytt og pine" på oppstillingsplassen til båtene våre. Mange gang opplever vi at traktoren med trekk-vogna som skal ta opp båter og sette ned båter på sjøen blir hindret. Denne trekkvogna må ha stor plass for svingradius og manøverings muligheter. Mange ganger har vi opplevd at vi må oppsøke badestranden for å finne eieren til enkelte biler som står i veien får vårt arbeide, slik at traktoren med trekkvogna kan få gjøre det den skal.


Til medlemmene: BRIKKER TIL BOMMEN
Det vil bli utlevert brikker til bommen mandag den 4. juni og onsdag 6. juni kl. 18.00


Det ønskes at dere kommer og kvitterer ut brikkene slik at dere kan åpne bommen for å kunne komme inn til parkeringsplassen


Styret