Utsettelse av årsmøte Ankenes båtforening

Styret i Ankenes båtforening har vedtatt å utsette årsmøte som var planlagt 28.04.2020, på ubestemt tid. Årsaken er koronaviruset som tilsier at vi ikke kan møtes til et slikt møte med mange deltakere.

Når møte kan avholdes er ennå usikkert, men får håpe det kan avvikles i løpet av høsten. Styret som er valgt sitter da til vi avvikler årsmøte.