Web-redaktør:
Styret - Ankenes Båtforening 
Tillitsverv i båtforeningen - 2018

Verv: Navn / Adresse: Mobil:

Leder: Knut Nilsen 911 27 675
knut.nilsen@narvik.kommune.no


Nestleder/
Materialforv:
Ernst Sørheim 
ernstsorheim@gmail.com
401 86 942


Kasserer: John Karlsen 909 15 005
john.karlsen@lns.no


Sekretær: Christer Bjarkøy 959 23 825

cbjar79@gmail.com


Styremedl: Tore Svenning 957 39 494

svennin2@online.no

Vararep: Fred Munkli 908 85 708
fred@munkli.net
Tor Nystad 959 23 986
tor.nystad@gmail.com


Arr.komite: Svein Harald Olsson 468 25 219
Tonny Solvoll

Viggo Lillevåg 484 38 028


Valgkomite: Tommy Sivertsen

Knut Einar Wold 470 12 753

Bjarne Flygel 916 01 127


Revisor: Henning Pedersen

Web-ansvar: Viggo Johansen 908 54 520
viggojohansen.narvik@gmail.com

Klubbhuset: Rolf Ljunggren 906 75 111
Dag Helge Larsen 904 12 761
Arne Barø 905 15 380


Bryggeledere:

A-brygga: Tore Mentzoni 913 24 886

Roald Svenning 951 40 548


B-brygga: Steinar Svendsen 414 62 678

Ronny Svenning


C-brygga: Arne Barø 905 15 380

Eivind Hansen


D-brygga: Einar Arntsen

Magnus Jensen 984 86 185


E-brygga: Christian P. Iversen 913 50 344
Roar Fredriksen 412 25 184

F-brygga: Jonas Eriksson 916 01 127
(kystlaget) Crister Bjarkøy 959 23 825


Utskriftsvennlig versjon
Mandagsklubben starter opp igjen 29. oktober
Utlevering av brikker til bomstasjonen II
Utlevering av brikker til bomstasjonen i havna
Utlevering av brikker tl bomstasjonen i havna
Nye Vedtekter og Retningslinjer vedtatt på Årsmøtet
Dugnad i Ankenes Båthavn 2018
Årsmøte i båtforeningen 2018 (NY)
Forslag til nye Vedtekter for Båtforeningen
Forslag til nye Retningslinjer for Båtforeningen
SOLFESTEN - Ankenes Båtforening arrangerer Grillfest


Batliv.com side