Web-redaktør:
Info / Nyheter . . . 
Utlevering av brikker tl bomstasjonen i havna
3. juni 2018

Bomstasjonen som er satt opp i båthavna, blir snart tatt i bruk. Og adgangs-brikker til medlemmene blir delt ut nå. Møt opp

På årsmøtet i 2017 ble det vedtatt at en bomstasjon blir satt opp i båthavna på Ankenes. Dette for å hindre "uvedkommende" og parkere på parkeringsplassen til medlemmene i båtforeningen.

Båtforeningen har vært plaget med at ved veldig fine soldager da badestranden ved siden blir godt besøk. Da parkerer alle badegjestene på våre parkeringsplasser. Slik at når båtforeningens medlemmer kommer til havna for å dra ut på sjøen, så er det ikke plass til "våre" biler.

Vi er også plaget med at gjester og særlig badegjester til badestranden ved siden av parkerer i "hytt og pine" på oppstillingsplassen til båtene våre. Mange gang opplever vi at traktoren med trekk-vogna som skal ta opp båter fra sjøen, eller sette ned båter på sjøen blir hindret. Denne trekkvogna må ha stor plass for svingradius og manøverings muligheter. Og mange gang har vi opplevd at vi må oppsøke badestranden for å finne eieren til enkelte biler som er parkert galt, Slik at traktoren med trekkvogna kan få gjøre det den skal.

Til medlemmene: BRIKKER TIL BOMMEN
Det vil bli utlevert brikker til bommen
mandag den 4. juni og onsdag 6. juni kl. 18.00


Det ønskes at dere kommer og kvitterer ut brikkene slik at dere kan åpne bommen for å kunne komme inn til parkeringsplassen

Styret

Utskriftsvennlig versjon
Mandagsklubben starter opp igjen 29. oktober
Utlevering av brikker til bomstasjonen II
Utlevering av brikker til bomstasjonen i havna
Nye Vedtekter og Retningslinjer vedtatt på Årsmøtet
Dugnad i Ankenes Båthavn 2018
Årsmøte i båtforeningen 2018 (NY)
Forslag til nye Vedtekter for Båtforeningen
Forslag til nye Retningslinjer for Båtforeningen
SOLFESTEN - Ankenes Båtforening arrangerer Grillfest
MANDAGSKLUBBEN starter opp 23. oktober 2017


Batliv.com side