Web-redaktør:
Info / Nyheter . . . 
Årsmøte i båtforeningen 2018 (NY)
5. april 2018

Ankenes Båtforening avvikler årsmøte for 2018 på Ankenes Sanitetshus.
Nå med Dagsorden for møtet

Årsmøte for Ankenes Båtforening vil bli avholdt den
26. april 2018 kl. 18.30
på Ankenes Sanitetshus.

Dagsorden til møtet vil bli kunngjort senere her på siden og som oppslag på klubbhuset.

Styret

De som vil laste ned Dagsorden gjør det her: KLIKK

Dagsorden til møte:

1.       Åpning av møte med formann

2.       Valg av møteleder og sekretær.

3.       Styrets beretning 2017/18

4.       Regnskap for 2017

5.       Endring/revidering av Lover for Ankenes båtforening.

6.       Endring av vedtekter/rettningslinjer..

7.       Slipavgift- Økning

8.       Bomavgift for ikkemedlemmer

9.       Bevilgning til styremedlemmer Honnorar

10.    Handlingsplan 2017/18

11.    Innkommet forslag:

Ingen forslag er mottatt innen 13.04.18

12.    Æresmedlem

13.    Valg i henhold til vedtekter.

14.    Avslutting

Ankenes Sanitetshus

 

saniteten
Utskriftsvennlig versjon
Forslag til nye Vedtekter for Båtforeningen
Forslag til nye Retningslinjer for Båtforeningen
SOLFESTEN - Ankenes Båtforening arrangerer Grillfest
MANDAGSKLUBBEN starter opp 23. oktober 2017
Registrering av båter
Dugnad i Ankenes Båthavn
Referat fra Årsmøtet 2017 for Ankenes Båtforening
SOLFESTEN - Ankenes Båtforening 2016
MANDAGSKLUBBEN starter opp igjen
Referat fra årsmøte 2016 for Ankenes Båtforening


Batliv.com side