Web-redaktør:
Info / Nyheter . . . 
Årsmøte i båtforeningen 2018 (NY)
5. april 2018

Ankenes Båtforening avvikler årsmøte for 2018 på Ankenes Sanitetshus.
Nå med Dagsorden for møtet

Årsmøte for Ankenes Båtforening vil bli avholdt den
26. april 2018 kl. 18.30
på Ankenes Sanitetshus.

Dagsorden til møtet vil bli kunngjort senere her på siden og som oppslag på klubbhuset.

Styret

De som vil laste ned Dagsorden gjør det her: KLIKK

Dagsorden til møte:

1.       Åpning av møte med formann

2.       Valg av møteleder og sekretær.

3.       Styrets beretning 2017/18

4.       Regnskap for 2017

5.       Endring/revidering av Lover for Ankenes båtforening.

6.       Endring av vedtekter/rettningslinjer..

7.       Slipavgift- Økning

8.       Bomavgift for ikkemedlemmer

9.       Bevilgning til styremedlemmer Honnorar

10.    Handlingsplan 2017/18

11.    Innkommet forslag:

Ingen forslag er mottatt innen 13.04.18

12.    Æresmedlem

13.    Valg i henhold til vedtekter.

14.    Avslutting

Ankenes Sanitetshus

 

saniteten
Utskriftsvennlig versjon
Mandagsklubben starter opp igjen 29. oktober
Utlevering av brikker til bomstasjonen II
Utlevering av brikker til bomstasjonen i havna
Utlevering av brikker tl bomstasjonen i havna
Nye Vedtekter og Retningslinjer vedtatt på Årsmøtet
Dugnad i Ankenes Båthavn 2018
Forslag til nye Vedtekter for Båtforeningen
Forslag til nye Retningslinjer for Båtforeningen
SOLFESTEN - Ankenes Båtforening arrangerer Grillfest
MANDAGSKLUBBEN starter opp 23. oktober 2017


Batliv.com side