Web-redaktør:
Info / Nyheter . . . 
Referat fra årsmøte 2016 for Ankenes Båtforening
10. mai 2016

Ankenes Båtforening avholdt årsmøte for 2016 i Ankenes Sanitetshus. 45 medlemmer til stede.

beliggenhetÅrsmøtet Ankenes Båtforening for året 2016

21.04.2016. kl 1900.

Referat
1. Åpning ved leder Torbjørn Johnsen
Innkalling OK. Dette er årsmøte nr. 42.
- 45 stemmeberettige tilstede.

2. Valg av møteleder og sekretær.
Som møteleder ble valgt Torbjørn Johnsen. Til sekretær ble valgt Bjørn-Ivar Tennås. Til å underskrive protokollen ble valgt Viggo Lillevåg og Svein Harald Olsson

3. Styrets beretning for 2015.
Årsberetning ble lest opp av sekretær. Diskusjon rundt det at det er et par stykker som i hovedsak driver båtforeningen. Styrets beretning godkjent.

4. Regnskap for 2015 med revisors beretning.
Regnskapet gjennomgått av sekretær. Driftsoverskudd på kr. 57642,00. Diskusjon rundt betaling til Narvik Havn. Regnskapet revidert av Henning Pedersen. Regnskapet godkjent.

5. Budsjett for 2016.
Budsjett for 2016  lagt fram og godkjent etter noen spørsmål vedrørende tankanlegget

6. Fastsetting av slippavgift for 2017.
Uforandret: Kr. 500,- for medlemmer og kr. 1000,- for de som ikke er medlemmer.

7. Fastsetting av kontingent for 2017.
Uforandret: Kr. 650,- for medlemmer.

8. Fastsetting av bryggeleie for  2017  og priser for kjøp og salg av  brygger
Uforandret: Bryggeleie kr. 300,00 pr. mnd for medlemmer og kr 500,00 pr. mnd for de som ikke er medlemmer. 25% av innbetalt bryggeleie skal gå til betaling av havneleie.
 
9. Forslag fra styret
Styret foreslår at det innføres en ordning med æresmedlemskap. Statutter opplest  vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Taes inn i forskriften  til båtforeningen. Rolf Ljunggren ble utnevnt til æresmedlem.

10. Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag fra medlemmer.

11. Valg ifølge vedtekter
Se Styret med andre tillitsvalgte for 2016: - KLIKK

Møtet slutt kl 19.52

Utskriftsvennlig versjon
Mandagsklubben starter opp igjen 29. oktober
Utlevering av brikker til bomstasjonen II
Utlevering av brikker til bomstasjonen i havna
Utlevering av brikker tl bomstasjonen i havna
Nye Vedtekter og Retningslinjer vedtatt på Årsmøtet
Dugnad i Ankenes Båthavn 2018
Årsmøte i båtforeningen 2018 (NY)
Forslag til nye Vedtekter for Båtforeningen
Forslag til nye Retningslinjer for Båtforeningen
SOLFESTEN - Ankenes Båtforening arrangerer Grillfest


Batliv.com side