Web-redaktør:
Info / Nyheter . . . 
Styrets beretning og Dagsorden til Årsmøtet
20. april 2016

Torsdag 21. april avholdes årsmøte i Ankenes Båtforening. Her er Dagsorden og Styrets beretning for årets som er gått.

Til behandling foreligger følgende dagsorden:

01. Åpning ved formannen
02. Valg av møteleder og sekretær
03. Styrets beretning for 2015
04. Regnskap for 2015 med revisors beretning
05. Budsjett for 2016
06. Fastsetting av slippavgift for 2017
07. Fastsetting av kontingent for 2017
08. Fastsetting av bryggeleie samt pris for kjøp/salg for 2017
09. Forslag fra styret
10. Innkomne forslag
11. Valg ifølge vedtekter

Valg på representanter til styret og underkomiteer
(stjerne bak navnet betyr = er på valg)

Styret:
Leder: Torbjørn Johnsen til 2017
Nestleder/Materialforv. Steinar Svendsen *
Kasserer Bjørn Wilhelmsen *
Sekretær Bjørn-Ivar Tennås til 2017
Styremedlem Tore Svenning *
Varamedlem Ernst Sørheim til 2017
Varamedlem Hans Morten Dalhaug *

Arr. komite: Anders Uteng *, Tony Solvoll * og Viggo Lillevåg *

Revisor: Henning Pedersen *

Valgkomite: Knut Nilsen *, Leif Asle Korneliussen * og Evert Nilsfors *

WEB ansvarlig: Viggo Johansen *

Bryggeformenn:
Brygge A: Tore Mentzoni * og Roald Svenning *
Brygge B: Steinar Svendsen * og Fred Munkli *
Brygge C: Knut Korneliussen * og Viggo Lillevåg *
Brygge D: Marvin Angel * og Magnus Jensen *
Brygge E: Christian Iversen * og Roar Fredriksen *
Brygge F: (Kystlag) Bjarne Flygel * og Crister Bjarkøy *

Klubbhuset: Roald Svenning *, Kristoffer Ås * og Arne Barø *


STYRETS BERETNING FOR 2015

Det er i hovedsak et par styremedlemmer som driver Ankenes Båtforening. Og det arbeid disse legger ned er formidabelt. Slik har det også vært i 2015 De står både for det praktiske og det som har med medlemmer og brygger og gjøre, og det er ikke lett for medlemmene å skjønne hvor mange timer som går med i løpet av et år.

Torbjørn Johnsen ble på årsmøtet valgt til ny leder. Dessverre fikk han tidlig på høsten en svært alvorlig rygglidelse og kunne dermed ikke bidra som forventet. Først da det stundet mot jul var han tilbake i full drift.

Den største og viktigste enkeltsaken i 2015 har vært innkjøp og etablering av ny dieselpumpe i havna.

Narvik Båtforening hadde prosjektert et anlegg i Vassvik med både diesel og bensin. Vi ble etter at prosjektet var "spikret" invitert til å delta med noen hundre tusen som vår andel.

Et godt besøkt medlemsmøte 11.februar vedtok med overveldende flertall å beholde muligheten for dieselfylling på Ankenes og dermed si nei til invitasjonen fra NBF. Bensinfolket ble tilgodesett på den måten at ABF ga avkall på det som ville ha vært vårt tilskudd fra Narvik Havn. Tilskuddet gikk i sin helhet til Vassvik.

For å slippe at Båtforeningen skulle bli momspliktig, eller at eget selskap for salg av diesel måtte etableres, inngikk ABF en avtale med Holmlund Oljeservice. Hovedpunktet i avtalen er at ABF eier tankanlegget og at Holmlund eier dieselen. Dette ser ut til å ha vært en bra konstruksjon. I hvert fall kan våre medlemmer nå fylle diesel til en hyggelig pris.

Nevnes kan også at det tok nesten 11 mnd fra bestilling pumpe til siste del var på plass. Kortversjonen er at det har vært en ressurskrevende prosess å få dieselfylling på plass.

En del skilt i i forbindelse med nye pumpeanlegget er innkjøpt og satt opp.

I slutten av Januar 2015 fikk vi et skikkelig uvær som gjorde betydelig skade på bryggene. I tillegg var det noen båter som måtte etterfortøyes. Dårlig fortøyd båt var direkte årsak til at en uteligger knakk. Et bryggeelement i D brygga er fortsatt ikke reparert.

Gjennomgang av fortøyninger av bryggene er en kontinuerlig prosess og slik har det vært også i 2015. Noe gjenstår.

Stor vårdugnad med skogrydding og rydding av metallskrap og diverse. Blant mye annet gikk også gamle dieselpumpa på dungen.

Noe reparasjoner på landareal. Spesielt asfalthull er reparert.

Også i år ble det arrangert solfest siste helg før jul.

Båtforeningen har hatt møte med Ankenes Vel som har planer om sanitærbygg i forbindelse med badestranden. Også møte med Parkeringsetaten for å få bort "badegjestene" er avholdt.

Det har også vært mandagsklubb som er bra besøkt.

Samarbeidet med regnskapsfirmaet BDO har vært bra .

Det har vært storservice på traktoren.

Ny oppvaskmaskin i klubbhuset er innkjøpt.

Det har vært avholdt 6 styremøter og to medlemsmøter i tillegg til årsmøtet.

Økonomi
Se regnskap. Legges ikke ut på Web siden.

Generelt
Medlemmene er pliktige til å måke snø på bryggene og ikke tråkke denne ned, da det er fare for issvuller og mye vekt. Når båt og brygge måkes skal bryggedøren være ulåst.

Styret vil på nytt minne om at det ifølge vedtektene ikke er tillatt å ha mesan eller jolle stående oppe for å unngå unødig vindfang og belastning på bryggene.

Sluttord
Båtforeningen har en sunn og god økonomi.
Styret takker medlemmene for interesse og oppslutning om foreningen og oppfordrer flere medlemmene til å stille opp på dugnader og arrangementer.

Ankenesstrand, 31.12.2015-21.04.2016

Torbjørn Johnsen,Leder, Steinar Svendsen, Nestleder/matrialforv., Bjørn Wilhelmsen, kasserer, Bjørn-Ivar Tennås, sekretær, Tore Svenning, styremedlem


 

Utskriftsvennlig versjon
Mandagsklubben starter opp igjen 29. oktober
Utlevering av brikker til bomstasjonen II
Utlevering av brikker til bomstasjonen i havna
Utlevering av brikker tl bomstasjonen i havna
Nye Vedtekter og Retningslinjer vedtatt på Årsmøtet
Dugnad i Ankenes Båthavn 2018
Årsmøte i båtforeningen 2018 (NY)
Forslag til nye Vedtekter for Båtforeningen
Forslag til nye Retningslinjer for Båtforeningen
SOLFESTEN - Ankenes Båtforening arrangerer Grillfest


Batliv.com side