Web-redaktør:
Info / Nyheter . . . 
Årsmøtet i Båtforeningen avviklet
27. mai 2014

Årsmøtet i Ankenes Båtforening ble avviklet 29. april 2014. Medlemmene møtes på Sanitethuset på Ankenes.

 Klikk bildet for større 
Referat fra møte-sekretær (Bjørn-Ivar Tennås)

1. Åpning ved leder
Innkalling OK. Dette er årsmøte nr. 40.
27 stemmeberettige tilstede.
3 avdøde medlemmer minnet med 1 min. stillhet.

2. Valg av møteleder og sekretær
Som møteleder ble valgt Tom Inge Nilsen
Til sekretær ble valgt Bjørn-Ivar Tennås.
Til å underskrive protokollen ble valgt Arne Barø og Kurt Mathisen

3. Styrets beretning for 2013
Årsberetning ble lest opp av sekretær
Ingen kommentarer til årsberetning.

4. Regnskap for 2013 med revisors beretning
Regnskapet gjennomgått av kasserer. Driftsoverskudd på kr. 104.059,00
Regnskapet revidert av Svein Harald Wiik. Spørsmål om hva forsikringen dekker.
Ellers ble regnskapet godkjent.

5. Budsjett for 2014
Budsjett for 2014 lagt fram og godkjent.

6. Fastsetting av slippavgift for 2015
Uforandret: Kr. 500,- for medlemmer og kr. 1000,- for de som ikke er medlemmer.

7. Fastsetting av kontingent for 2015
Uforandret: Kr. 650,- for medlemmer.

8. Fastsetting av bryggeleie for 2014 og priser for kjøp og salg av brygger
Uforandret:
Bryggeleie kr. 300,00 pr. mnd for medlemmer og kr 500,00 pr. mnd for de som ikke er medlemmer.
25% av innbetalt bryggeleie skal gå til betaling av havneleie.
Stor diskusjon vedrørende prisen på brygger.
Vedtatt mot 3 stemmer.

9. Forslag fra styret
Ingen forslag fra styret.

10. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag fra medlemmer.

11. Valg ifølge vedtekter
Leder: Rolf Ljunggren (ikke på valg)
Nestleder / Materialforv: Steinar Svendsen (valgt for 2 år)
Kasserer: Bjørn Wilhelmsen (valgt for 2 år)
Sekretær: Bjørn-Ivar Tennås (ikke på valg)
Styremedlem: Tore Svenning (valg for 2 år)
Vararepresentanter: Ernst Sørheim (ikke på valg), Hans Morten Dalhaug (valgt for 2 år)

Revisor: Henning Pedersen
Valgkomite: Thorvald Mathisen, Kjell Jacobsen og Tom Inge Nilsen
WEB ansvarlig: Viggo Johansen

Bryggeledere:
A-brygga :Tore Svenning og Roald Svenning
B-brygga: Steinar Svendsen og Fred Munkli
C-brygga: Knut Korneliussen og Viggo Lillevåg
D-brygga: Marvin Angell og Magnus Jensen
E-brygga: Christian P. Iversen og Roar Fredriksen
F-Brygga (kystlag): Bjarne Flygel og Crister Bjarkøy

Klubbhuset: Roald Svenning, Kristoffer Ås og Arne Barø
Arr. Komité: Olav Ormø, Kurt Mathisen og Viggo Lillevåg
Pinsekonvoikomite: Ingen valgt. Styret ser på løsning

Møtet slutt kl 19.52Etter årsmøtet ble det servert kaffe og kaker. Etter en liten pause ble det avholdt et medlemsmøte

1
 Klikk på bildet for større 
. Dugnad for maling av slipvogn
Leder Rolf spurte etter frivillige til maling av slipvogn.
Slipvogna må være ferdig malt før vi setter ut båter.

2. Båter på land
Mange båter står på land. Vi må få ryddet til vårpussen.
Tore Svenning tar noen telefoner.

3. Bensinpumpe i Havna
Mike Jacobsen tar på seg å utrede om vi skal gå inn for salg av bensin.

4. Mudring av innløpet
Vi må søke om mudring, kan ta et år. Bror Martin Hanssen tok på seg oppdraget for et år siden.
Bjarne Flygel har gjort en del undersøkelser vedr. saken.

5. Eventuelt
Utskriftsvennlig versjon
Utlevering av brikker til bomstasjonen II
Utlevering av brikker til bomstasjonen i havna
Utlevering av brikker tl bomstasjonen i havna
Nye Vedtekter og Retningslinjer vedtatt på Årsmøtet
Dugnad i Ankenes Båthavn 2018
Årsmøte i båtforeningen 2018 (NY)
Forslag til nye Vedtekter for Båtforeningen
Forslag til nye Retningslinjer for Båtforeningen
SOLFESTEN - Ankenes Båtforening arrangerer Grillfest
MANDAGSKLUBBEN starter opp 23. oktober 2017


Batliv.com side